Skipp navigasjon

Visualiseringer av Jernbanedirektoratets nyttekostnadsmodell

11.02.2021 - Transport og logistikk

Oslo Economics har, i samarbeid med PBR analyse, bidratt til å utvikle funksjoner i Jernbanedirektoratets nyttekostnadsmodell SAGA. Funksjonene gjør det mulig å visualisere modellenes resultater på en enkel og pedagogisk måte, og gjør at brukere av modellen enklere kan forstå hvordan jernbanetiltak påvirker for eksempel nytte, CO2-utslipp, ulykker m.m. Vi bidro også med innspill til hvordan modellresultatene kan gjøres mest mulig beslutningsrelevante. Det overordnede målet med prosjektet var å lage et brukergrensesnitt med tilhørende visualiseringer som gjør at modellens resultater er enklere å forstå for flere.

Les mer om SAGA her.

Relevante artikler