Skipp navigasjon

Oslo Economics skal levere analyser og rådgiving til Nasjonalt program for leverandørutvikling i perioden 2021-2024

04.02.2021 - Offentlig sektor

Nasjonalt program for leverandørutviklings mål er å bidra til innovasjon i offentlig sektor og i næringslivet når offentlig sektor gjennomfører anskaffelser. Slike anskaffelser omtales som innovative anskaffelser og betraktes som strategiske aktiviteter for å oppnå overordnede målsettinger i offentlig sektor og for samfunnet for øvrig. Tilrettelegging for innovasjon innebærer først og fremst at offentlige virksomheter etterspør nye eller bedre løsninger på behov de har. De overlater til leverandørene (markedet, næringslivet) å utvikle og tilby løsningene, og dermed er forutsetningene for innovasjon til stede.

Nasjonalt program for leverandørutvikling trenger jevnlig kunnskap om og tilbakemeldinger fra målgruppene og aktørene for å vite om aktivitetene gir effekter og resultater, og om de når sine mål. I perioden 2021-2024 har programmet valgt Oslo Economics, med underleverandørene inFuture og Inventura, som rådgiver og leverandør av analyser.

Relevante artikler