Skipp navigasjon

Vurdering av virkninger av å endre enerettsmodellen for pengespill i Norge

14.08.2019 - Kultur og medier

Det norske pengespillpolitikken har som formål å sikre at pengespill tilbys i trygge og ansvarlige former. I tillegg skal reguleringen legge til rette for at pengespill kan være en inntektskilde for samfunnsnyttige formål som humanitært arbeid, idrett, helse, forskning og kultur.

I dag er markedet organisert gjennom en enerettsmodell, som innebærer at pengespill organiseres av Norsk Tipping og Norsk Rikstoto. Denne modellen utfordres imidlertid av aktører som tilbyr spill ulovlig over internett fra utlandet. De utenlandske aktørene har foreslått at enerettsmodellen erstattes av en lisensmodell hvor også de lovlig kan tilby spill i Norge.

På oppdrag ExtraStiftelsen og Norges idrettsforbund har Oslo Economics utredet konsekvensene av overgang til en lisensmodell for pengespill i Norge. Analysen viser at det er risiko for at det vil bli mindre penger til fordeling til samfunnsnyttige formål, samt at det er en risiko for at omfanget av spillavhengighet vil øke.

Rapporten kan leses her.

Relevante artikler