Skipp navigasjon

Fungerer fusjonskontrollen? Og hvordan påvirkes Norge av den internasjonale utviklingen?

30.04.2019 - Konkurranse, marked og regulering

Wiersholm og Oslo Economics inviterer til konkurranserettsseminar hvor vi ser nærmere på hvordan internasjonale trender og utviklingstrekk påvirker norsk næringsliv.

Sammen med næringslivet og konkurransedirektøren tar vi for oss fusjonskontrollen i Norge og diskuterer om denne fungerer etter sin hensikt. Er tilsynets håndheving av fusjonsreglene for streng? Hvordan oppfatter næringslivet prosessen? Og hva kan selskapene selv gjøre for å sikre en god prosess?

Tid: onsdag 8. mai 2019, kl. 15:30 – 18:30

Påmelding: klikk her

Relevante artikler