Skipp navigasjon

Konseptvalgutredning om deling av offentlige data

14.12.2018 - Offentlig sektor

Oslo Economics har bistått Difi med å utarbeide konseptvalgutredning om deling av offentlige data. Vi har hatt hovedansvar for alternativanalysen, men også deltatt i arbeidet med de øvrige kapitler i utredningen.

Konseptvalgutredningen anbefaler en styrket satsning på deling av data, med økt samordning og koordinering, samtidig som det bygges videre på eksisterende løsninger så langt som mulig.

Les mer om og last ned konseptvalgutredningen på Difis nettsider.

Relevante artikler