Skipp navigasjon

Oslo Economics har utredet ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjoner

01.10.2018 - Ressurser og bærekraft

Olje- og energidepartementet vurderer endringer som kan gjøre at ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm kan fungere bedre enn i dag. Som et innspill til denne vurderingen har departementet engasjert Oslo Economics for å utrede ordningene. Departementet arrangerte et åpent møte 12. juni i år der interessenter ga tilbakemelding på Oslo Economics’ foreløpige funn og vurderinger. Oslo Economics leverte rapporten «Utredning av opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm» til departementet den 11. september 2018.

Rapporten inneholder en utfyllende beskrivelse av ordningene og hvordan de anvendes. I tillegg er det noen vurderinger og det blir pekt på noen tenkelige endringer. Rapporten er lagt ut på høring på regjeringen.no og interessenter kan gi sine høringsuttalelser innen 21. desember 2018.

Foto: iStockphoto

Relevante artikler