Skipp navigasjon

For mange mål for offentlige anskaffelser – Høringsinnspill fra Oslo Economics til næringsministeren

20.06.2017 - Offentlig sektor

Det finnes knapt et samfunnsmål som ikke skal nås gjennom offentlige anskaffelser. Derfor foreslår Oslo Economics at det gis klarere retningslinjer om hvilke mål som bør prioriteres ved ulike typer kjøp.

Offentlige anskaffelser skal bidra til effektiv ressursbruk, miljø- og samfunnsansvar, innovasjon og bruk av lærlinger for å nevne noe.

Hvordan skal en offentlig oppdragsgiver kunne oppnå alle disse målene i én og samme anskaffelse? Det anskaffelsesfaglige målet om effektiv ressursbruk vil ofte være i konflikt med de politiske målene. For eksempel kan en offentlig oppdragsgiver, ved kjøpet av én enkelt gravemaskin, forlange spesialløsninger i tråd med egne ønsker. – Dette kan være i tråd med målet om innovasjon, men vil trolig være i konflikt med målet om effektiv ressursbruk, heter det i høringsinnspillet.

Høringsinnspillet til næringsministeren er blitt gjengitt i en sak på den anskaffelsesfaglige nyhetssiden www.anbud365.no.

Relevante artikler