Skipp navigasjon

Oslo Economics arrangerer kurs i konkurranseøkonomi på BI

08.06.2017 - Konkurranse, marked og regulering

I oktober 2017 vil Oslo Economics i samarbeid med Handelshøyskolen BI og advokatfirmaet Schjødt arrangere kortprogrammet «Konkurranseøkonomi». Kurset vil være praktisk rettet og basere seg på relevante og dagsaktuelle case, og det vil bli gode muligheter til å ta opp akkurat de spørsmålene du og din bedrift står overfor. Gjennom kurset vil du få innsikt i hvordan du bør forholde deg til konkurranselovgivningen og konkurransemyndighetene. Tre av Norges fremste eksperter på konkurranseøkonomi vil gi deg en overordnet forståelse av konkurranseloven, strategiske avveininger og det relevante regelverket knyttet til dette.

Jostein Skaar – partner i Oslo Economics og dr. oecon fra NHH skal, sammen med Olav Kolstad – dr. juris og partner i Schjødt, og Christian Riis – professor ved Handelshøyskolen BI, lede kurset, som vil gå over fire samlinger. Dette kurset gir deg konkrete eksempler og nyttige diskusjoner rundt konkurranselovens innvirkning på din bedrift, enten du jobber med strategi, inngåelse av kontrakter og samarbeidsavtale eller generell drift av virksomheten, eller deltar i forhandlinger og prosesser knyttet til oppkjøp og fusjoner.

Samlingene vil ta for seg konkurranselovens tre hovedtemaer: fusjoner og oppkjøp, ulovlig samarbeid og utnyttelse av dominerende stilling. Kursets første dag er viet til introduksjon og nettverksmiddag som vil legge grunnlaget for gode diskusjoner videre i kurset. Du velger selv hvor mange kursdager du ønsker å delta på.

For mer informasjon, se kursets hjemmesider.

Relevante artikler