Skipp navigasjon

Behov for nytenkning i ferjemarkedet

07.09.2016 - Transport og logistikk

Oslo Economics, i samarbeid med DNV GL og Inventura, har utredet tiltak for å effektivisere ferjesektoren, på oppdrag fra Statens vegvesen. I rapporten, som kan leses på Statens vegvesens nettsider, foretar vi en grundig undersøkelse av hele verdikjeden for å avdekke hvilke utfordringer myndighetene og næringen må håndtere i årene fremover.

Rapporten peker spesielt på konkurransesituasjonen i ferjemarkedet som en bekymring, sammen med de siste årenes høye kostnadsvekst og behovet for fornyelse av ferjeflåten. For å få økt kontroll på det offentliges ressursbruk og samtidig sikre gode tjenester til trafikanter, anbefaler vi at innkjøperfunksjonen i ferjeforvaltningen styrkes og koordineres om en felles strategi. Det er potensiale for å spare store summer dersom de elleve ulike innkjøperne av ferjetjenester i landet koordinerer anbudskonkurransene seg imellom. Samtidig vil økt samordning gjøre det enklere å innføre en standard for ferjemateriell, et tiltak som anbefales på grunnlag av positive forventede effekter for konkurransen i markedet.

Foto: iStockPhoto/MarkusBeck

Relevante artikler