Skipp navigasjon

Oslo Economics blant verdens fremste konkurranseøkonomiske miljøer

18.01.2016 - Konkurranse, marked og regulering

Vi er stolte av at Oslo Economics også i år er på listen over verdens fremste konkurranseøkonomiske miljøer. Global Competition Review (GCR) publiserer hvert år en slik liste, basert på innspill fra konkurranserettsadvokater, konkurransemyndigheter og forskningsmiljøer verden over.

Relevante artikler