Skipp navigasjon

Konkurranseanalyse av havnesektoren

27.10.2015 - Konkurranse, marked og regulering

Oslo Economics har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet analysert konkurransen i havnesektoren, og vurdert effekter av å liberalisere gjeldende regler for havnekapital.

Les hele rapporten her.

Relevante artikler