Skipp navigasjon

Evaluering av kulturnæringssatsingen

07.09.2015 - Evalueringer

Oslo Economics har på oppdrag fra Kulturdepartementet evaluert kulturnæringssatsingen. Kulturnæringssatsingen er hovedtiltaket i handlingsplanen «Fra gründer til kulturbedrift» (2013). Satsingen har som mål å bidra til økt profesjonalisering, innovasjon og kommersialisering innenfor kulturnæringene. I evalueringen vurderer vi gjennomføringen av fire igangsatte tiltak og hvorvidt tiltakene bidrar til at målene oppnås.
Evalueringen viser at tiltakene bidrar positivt til å nå målene med satsingen og til å redusere utfordringene som var utgangspunktet for kulturnæringssatsingen.

Les hele rapporten her

Relevante artikler