Skipp navigasjon

valg

En hånd som legger en stemmeseddel i en valgurne.

Hvordan gikk gjennomføringen av årets kommunestyre- og fylkestingsvalg? 

Hvordan gikk gjennomføringen av årets kommunestyre- og fylkestingsvalg, og ble kommunene satt i stand til å gjennomføre valget på en god måte?