Skipp navigasjon

usikkerhetsanalyse

Ny rammeavtale med Finansdepartementet om kvalitetssikring av konseptvalgutredninger og forprosjekt for statens investeringsprosjekter

For fjerde gang på rad har Oslo Economics sammen med konsulentselskapene Atkins og Promis blitt tildelt den sentrale rammeavtalen med Finansdepartementet om kvalitetssikring (KS1/KS2) av konseptvalgutredninger (KVU) og forprosjekt for store statlige investeringer av stor samfunnsmessig betydning.