Skipp navigasjon

strøm

Evaluering av det nordiske sluttbrukermarkedet for strøm

Oslo Economics har, på vegne av Nordisk Energiforskning, gjennomført en evaluering av det nordiske sluttbrukermarkedet for strøm. I rapporten presenterer vi en rekke anbefalinger som adresserer de utfordringene som er belyst for strømleverandører og sluttbrukere.