Skipp navigasjon

stiftelser

Hånd som skriver med penn på ark

Norske stiftelser står for over 58 milliarder kroner i årlig verdiskaping

Ny stor kartlegging viser at stiftelser i Norge står for over 58 milliarder i årlig verdiskaping. Stiftelsene skaper mange arbeidsplasser, bidrar stort til norsk frivillighet og har betydelig andre positive ringvirkninger.