Skipp navigasjon

seniorpolitikk

Credit: iStock/dragana991

Får seniorer brukt sin kompetanse?

Hvordan opplever eldre ansatte i staten mulighetene for senkarriere og kompetanseutvikling? Oslo Economics skal utrede seniorpolitiske virkemidler i statlige virksomheter.