Skipp navigasjon

Får seniorer brukt sin kompetanse?

17.11.2023 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Den norske samfunnsmodellen forutsetter bred yrkesdeltakelse, og det er politisk prioritert å legge til rette for høy sysselsetting blant eldre. Det betyr også at staten som arbeidsgiver har et ansvar for å bidra til at de eldre blant statens 176 000 ansatte får brukt sin kompetanse og blir lenger i jobb.

Ansatte med lang erfaring er en viktig ressurs og sitter på unik kompetanse som andre arbeidstakere kan høste av. Samtidig har også eldre ansatte behov for kompetanseutvikling og kan ønske å få prøvd seg på nye arbeidsoppgaver. På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet skal Oslo Economics, i samarbeid med Impaktor og Respons analyse, utrede seniorenes muligheter for senkarriere i statlig tariffområde.

Prosjektet gjennomføres som en case-studie av ti store statlige virksomheter som sammen representerer bredden i tariffområdet. Utredningen skal skaffe kunnskap om hvordan statlige virksomheter bedre kan utnytte seniorens kompetanse, erfaring og engasjement. Utredningen skal også avdekke hvorfor enkelte velger å gå av med tidlig pensjon. Prosjektets anbefalinger om seniorpolitiske virkemidler vil inngå i vårens forhandlinger om ny hovedtariffavtale i staten.

Prosjektet pågår frem til utgangen av mars 2024.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler