Skipp navigasjon

kraft

Areal og miljøvirkninger av kraftledningen Hamang- Bærum- Smestad

Hva er areal- og miljøvirkninger av kabel i bakken sammenlignet med ny luftledning ved oppgradering av kraftforbindelsen fra Bærum og inn til Oslo vest?  Olje- og energidepartementet har gitt Oslo Economics i oppdrag å vurdere areal- og miljøvirkningene i de to alternativene for ny forbindelse, og prissette virkingene så langt det lar seg gjøre.