Skipp navigasjon

digitale læringsressurser

Skoleelever i klasserom rekker opp hånda

Universell utforming av digitale løsninger i grunnskolen

På oppdrag for Digitaliseringsdirektoratet, ved tilsynet for universell utforming av IKT, har Oslo Economics bistått med å kartlegge digitale læringsressurser som er i bruk i grunnskolen. Vår kartlegging viser at det er høy bevissthet knyttet til universell utforming av digitale løsninger i
grunnskoler. De fleste grunnskoler vurderer at de har noe, men ikke tilstrekkelig kompetanse på
universell utforming av IKT.