Skipp navigasjon

Barnehage

Kvalitetssikring av kapasitetskartlegging av barnehageplasser i Oslo

På oppdrag for Oslo kommune v/ byrådsavdeling for utdanning (UTD) har Oslo Economics gjennomført en kvalitetssikring av kapasitetskartlegging av barnehageplasser i Oslo.