Skipp navigasjon

Oslo Economics deltar på Arendalsuka

14.08.2023 - Uncategorized @no

Oslo Economics deltar på flere arrangementer under årets Arendalsuka. Noen av arrangementene blir streamet slik at du kan få det med deg fra andre steder. Dette er temaene du kan få med deg:

Mandag (13:00-14:00, Impact Hub Agder Arendal). Sammen med Aktiv mot kreft og NHO Geneo arrangerer vi en debatt med politikere og private- og offentlige aktører innen helsesektoren om forebygging og folkehelsen i fremtiden. Debatten tar utgangspunkt i en rapport Oslo Economics har skrevet om verdien forebygging i form av fysisk aktivitet for de viktigste sykdomsområdene. Rapporten ser også på hvordan folkehelsen vil se ut i fremtiden dersom utviklingen i underliggende risikofaktorer ikke blir snudd. Les mer om arrangementet og se stream her.

Mandag (15:00-16:00, MS Brisen). Sammen med Abelia har vi utviklet Omstillingsbarometeret 2023. Resultatene fra barometeret vil lanseres på Arendalsuka, og vi vil presentere de viktigste funnene fra rapporten. Presentasjonen vil etterfølges av en debatt mellom politikere og næringslivsaktører om hvordan vi sammen kan skape en fremtid preget av smarte løsninger, grønn vekst og internasjonal konkurransekraft. Les mer om arrangementet her.

Onsdag (8:00-9:00, Clarion Hotel Tyholmen). Hodepine Norge arrangerer en debatt om gevinster av bedre hodepineomsorg. Vi presenterer funn fra en rapport utarbeidet for Hodepine Norge. Rapporten ser på hvordan personer med migrene ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i dag og hvordan manglende tilgang på finansiering begrenser Hodepine Norges tilbud. Presentasjonen etterfølges av en panelsamtale med fagpersoner og politikere. Les mer om arrangementet og se stream her.

Onsdag (16:30-17:30, Clarion Hotel Tyholmen). Vi deltar i en samtale om persontilpasset medisin og ressursutfordringer i helsetjenesten. Diskusjonen ser på hva som vil skape bedre ressursbruk i helsetjenesten i årene framover, og hvilken plass persontilpasset medisin bør få i helsetjenesten. Oslo Economics har undersøkt mulighetene for bruk av persontilpasset medisin i Norge som en del av et prosjekt om genterapi. Les mer om arrangementet og se stream her.

Torsdag (10:15-11:00, Ytterst på Langbryggen). Vi deltar i en debatt om digital hjemmeoppfølging. Oslo Economics har evaluert et treårig pilotprosjekt med digital hjemmeoppfølging av personer med kronisk sykdom og undersøkt erfaringer med digital hjemmeoppfølging for bedre samhandling mellom sykehus og kommune. Les mer om arrangementet og se stream her.

Kontakt
Guro Landsend Henriksen
Guro Landsend Henriksen
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler