Skipp navigasjon

Helseforetakene kan spare store beløp på innkjøp av pensjon

01.12.2022 - Finans og skatt

Det kan være store penger å spare for helseforetakene ved å konkurranseutsette innkjøpene av pensjon. Premiene kan bli lavere, og det er milliardbeløp i bufferfond som potensielt kan frigjøres. I tillegg bør helseforetakene bruke sin eierposisjon i KLP til å få øremerket avkastningen på egenkapitalen de har skutt inn i KLP. Da kan ytterligere 10 milliarder kroner frigjøres ved flytting, uten at pensjonen til de ansatte påvirkes.

På oppdrag for Storebrand Livsforsikring har Oslo Economics utredet de økonomiske virkningene av helseforetakenes valg av pensjonsleverandør. Rapporten ble lansert og presentert på et frokostseminar 29. november 2022. Rapport og presentasjonen kan lastes ned her.

Kontakt
Rolf Sverre Asp
Rolf Sverre Asp
Relevante artikler