Skipp navigasjon

Guro Landsend Henriksen og Svend Boye nye partnere i Oslo Economics

01.03.2021 - Uncategorized @no

Guro Landsend Henriksen og Svend Boye har tiltrådt som partnere i Oslo Economics.

Guro er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med mastergrad i samfunnsøkonomi. Hun har jobbet i Oslo Economics siden 2016. Guro har arbeidet med ulike typer økonomiske analyser og reguleringsspørsmål innen en rekke sektorer og markeder. Hun har blant annet erfaring med konkurranseøkonomiske analyser, evalueringer og samfunns­økonomiske analyser av offentlige investeringer, reguleringer og programmer. Guro har sin tidligere erfaring fra Olje- og energi­departementet der hun arbeidet med kraftmarkedet, regulering av nettvirksomheten og oppfølging og samfunnsøkonomiske vurderinger knyttet til store investeringsprosjekter i transmisjonsnettet. Videre arbeidet hun med oppfølging og utvikling av nytt EU-regelverk og nordisk samarbeid på kraftmarkedsområdet. I Oslo Economics jobber Guro jevnlig med utredninger innenfor energisektoren.

Svend Boye er utdannet siviløkonom fra BI i Oslo og har en bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra universitetet i Fribourg. Fra tidligere stillinger i Arkwright Consulting og Statnett har Svend erfaring fra henholdsvis privat næringsliv og offentlig sektor. Svend har vært i Oslo Economics siden 2016, og jobber med et bredt spekter av økonomiske analyser. Metodisk har Svend blant annet kompetanse på samfunnsøkonomiske analyser, evalueringer og strategisk rådgivning, samt andre former for økonomisk analyse og rådgiving. Sektormessig jobber han blant annet med problemstillinger knyttet til energi og miljø, næringsutvikling/anskaffelser, infrastruktur og samferdsel. Svend er flytende i tysk, fransk, engelsk og norsk, og er vant til å jobbe internasjonalt.

Guro og Svend gleder seg til å ta fatt på nye ansvarsområder, og Oslo Economics ser fram til fortsettelsen.

Relevante artikler