Skipp navigasjon

Michael Kisser ny assosiert partner i Oslo Economics

22.12.2020 - Uncategorized @no

Michael Kisser, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, tiltrer som assosiert partner i Oslo Economics. Michael har ekspertise innen finansiell økonomi og finansregnskap, og han har undervist blant annet i finansiell analyse og rapportering, finansregnskapsteori, corporate finance, porteføljeforvaltning og verdsettelse. I løpet av sin forskningskarriere har Michael hatt publikasjoner i ledende internasjonale tidsskrifter innen finans og finansregnskap.

Oslo Economics foretar verdsettelser, investeringsanalyser, selskapsgjennomganger, analyser av avkastningskrav og andre finansøkonomiske analyser for bedrifter, organisasjoner og myndigheter, og Michaels kompetanse vil ytterligere sikre høy faglig kvalitet i hver utredning.

Vil du vite mer om Michaels bakgrunn og kompetanse, les om Oslo Economics’ medarbeidere her.

Relevante artikler