Skipp navigasjon

Innlegg om koronavaksinens verdi i Dagens næringsliv

12.10.2020 - Uncategorized @no

En effektiv vaksine mot koronaviruset vil kunne løse store problemer, men reiser også vanskelige spørsmål. Et sentralt spørsmål er hva som er en rimelig pris samfunnet bør være villig å betale for en slik vaksine. I dagens utgave av Dagens Næringsliv skriver Christoffer Bugge, Erik Magnus Sæther og Ivar Sønbø Kristiansen fra Oslo Economics om verdien av en vaksine mot koronaviruset, som ifølge deres beregninger vil være bortimot 7000 kroner per vaksinert person.

Les hele innlegget på DN.no

Relevante artikler