Skipp navigasjon

Forskningsartikkel om lokalisering av bistandsprosjekter publisert i World Bank Economic Review

21.02.2020 - Uncategorized @no

Oslo Economics’ medarbeider Eivind Moe Hammersmark har nylig publisert en forskningsartikkel i World Bank Economic Review, et av de fremste tidsskriftene innenfor utviklingsøkonomi. Artikkelen er skrevet sammen med Matteo Alpino, økonom i den italienske sentralbanken.

Artikkelen viser at plasseringen av kristne misjonsstasjoner i Afrika på 18- og 1900-tallet er sterkt korrelert med lokaliseringen av nyere tids bistandsprosjekter finansiert av Verdensbanken. Alpino og Hammersmark viser videre at mange afrikanske land opplever en politisk syklus i lokaliseringen av bistand; bistanden til misjonsområder reduseres betydelig i valgår hvor den sittende presidenten blir erstattet. Artikkelen berører to brennhete temaer innenfor forskning på økonomisk utvikling: 1) Hva avgjør hvor bistandsmidler kanaliseres? Er det politiske vurderinger, eller graden av fattigdom i en region? 2) Hva er den langsiktige effekten av de tidlige misjonærenes investeringer i f.eks. utdanning og helse? Artikkelen til Alpino og Hammersmark peker på sammenhenger som ikke tidligere har vært studert, og funnene gir grunnlag for svært mange nye forskningsspørsmål.

Artikkelen, «The role of historical Christian missions in the location of World Bank aid in Africa», er tilgjengelig på nett.

Relevante artikler