Skipp navigasjon

Oslo Economics har bistått i tilbudsevalueringen ved anbudet for Trafikkpakke Nord

28.06.2019 - Uncategorized @no

Oslo Economics har bistått Jernbanedirektoratet med innkjøp av leverandør for drift av persontogtrafikken på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen, og Meråkerbanen. Oslo Economics har hatt ansvaret for Jernbanedirektoratets prisevalueringsteam, og deltatt i evalueringsarbeidet fra tilbudene ble mottatt frem til tildeling.

Jernbanedirektoratet har tildelt kontrakten til det svenskeide togselskapet SJ Norge AS. SJ vil i juni 2020 overta for Vy på de aktuelle jernbanestrekningene. For mer informasjon om tildelingen viser vi til Jernbanedirektoratets pressemelding.

Innkjøpet av ny leverandør for drift av persontogtrafikken Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen, og Meråkerbanen er andre av flere planlagte innkjøp av persontransport på det norske jernbanenettet. Som en del av jernbanereformen inviteres ulike togselskaper til å konkurrere om persontransport innen jernbanesektoren. Formålet med jernbanereformen er å gi brukerne av jernbanen et bedre togtilbud.

Les mer om anbudet og valg av leverandør på Jernbanedirektoratets sider.

Relevante artikler