Skipp navigasjon

Miljøambisjon ved NTNUs campussamling

17.01.2019 - Uncategorized @no

Oslo Economics har bistått Statsbygg og NTNU med å vurdere miljøambisjonene i prosjektet for NTNUs campussamling, i forbindelse med rapport for oppstart forprosjekt (OFP).

Oslo Economics har utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse av ulike energiløsninger som kan bidra til redusert energibruk, økt energiproduksjon og bedre styring/lagring av energi. Analysen viste at både passivhus, solceller og lagring av energi antakelig er samfunnsøkonomisk lønnsomt i dette prosjektet.

OFP-rapporten kan leses her.

Relevante artikler