Skipp navigasjon

Aldringens betydning for helse, arbeidskapasitet og arbeidsprestasjoner

01.11.2018 - Uncategorized @no

På Senter for seniorpolitikk sin forskningskonferanse presenterte Oslo Economics en ny forskningsrapport om Aldringens betydning for helse, arbeidskapasitet og arbeidsprestasjoner.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag for Senter for seniorpolitikk av Oslo Economics i samarbeid med Frischsenteret og Gunnar Sætrang, klinisk psykolog i prosjektet «Raskere tilbake» ved Vestre Viken helseforetak. I rapporten oppsummeres den forskningsbaserte kunnskapen om hvordan aldringen påvirker helse, arbeidskapasitet og arbeidsprestasjoner. Videre har vi kartlagt oppfatninger om seniorer blant arbeidslivets aktører, og sammenholdt oppfatningene mot forskningsgrunnlaget, med det formål å peke på muligheter og sentrale utfordringer for seniorer i arbeidslivet.

Samlet lærdom fra prosjektet er at det er avgjørende at arbeidslivet fokuserer på hvordan evner og produktivitet kan opprettholdes over hele livsløpet, for alle aldersgrupper. Arbeidstaker, arbeidsgiver og myndighetene må ha et felles ansvar for å opprettholde arbeidstakers motivasjon og utvikling i tråd med endringer i arbeidslivet. Det må være mer attraktivt å være i arbeidslivet enn utenfor. Seniorene vil være en stadig mer attraktiv ressurs, men det krever bevissthet for å sikre riktig bruk av deres kompetanse.

Les hele rapporten her.

Relevante artikler