Skipp navigasjon

Erstatning for utestengelse fra marked – Oslo Economics har bistått Wingtech

24.08.2018 - Finans og skatt

Hålogaland lagmannsrett har behandlet gjenåpningen av en sak vedrørende patentinngrep. Wingtech AS, som selger tellemaskiner for fisk, ble i 2003 dømt for patentinngrep og fradømt retten til å delta i markedet for salg av tellemaskiner i årene 2003 til 2009. Hålogaland lagmannsrett har gjenåpnet saken på bakgrunn av ny informasjon, og finner at Wingtech AS urettmessig ble dømt for patentinngrep i 2003. Lagmannsretten finner videre at selskapet har krav på erstatning for tapt profitt i perioden selskapet var utestengt, og for tapt markedsposisjon i perioden etter utestengelsen.

Oslo Economics har bistått Wingtech som sakkyndig i vurderingen av denne erstatningsutmålingen. Erstatningsutmålingen er beregnet ut fra hva som er sannsynlig ville skjedd dersom selskapet ikke hadde blitt utestengt fra markedet. I dommen fra lagmannsretten tilkjennes Wingtech et erstatningsbeløp tilsvarende 11,8 mill. kroner.

Oslo Economics bistår som sakkyndig i erstatningssaker

Oslo Economics har bred erfaring som sakkyndig for å vurdere erstatningsbeløp i saker av ulik karakter og i ulike markeder. I slike saker er utfordringen å beregne hva som ville skjedd dersom aktørene hadde handlet i tråd med loven – det vil si, beregne den kontrafaktiske utviklingen. For å løse disse utfordringene benytter vi vår innsikt i økonomisk teori og generelle markedsforståelse, samt et utvalg av empiriske verktøy og metoder, som til sammen gjør det mulig å sannsynliggjøre utfall i et kontrafaktisk scenario.

Relevante artikler