Skipp navigasjon

Velkommen til nye kollegaer

17.08.2018 - Uncategorized @no

Oslo Economics har gleden av å ta imot sju nye kollegaer nå i august.

Trygve Garmo, Johannes Bjørnstad Tyrihjell og Hanna Isabel Løyland har fullført sine mastergrader i Economics (tidligere samfunnsøkonomi) ved Norges Handelshøyskole våren 2018, og Anders Modum Bilet har fullført sin mastergrad i økonomisk analyse ved samme institusjon.

Cassandra Velten har sin mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo, hvor hun har fordypet seg innenfor miljø- og ressursøkonomi. Hun kommer fra en stilling i Ny Analyse.

Hans Otto Hauger er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og kommer fra en fagdirektørstilling i Bane Nor. Han har inngående kjennskap til samferdselssektoren, herunder: det norske jernbanesystemet, transportøkonomi, etterspørsel etter transport, direkte og eksterne kostnader knyttet til transportvirksomhet, optimal prising av transporttjenester, investeringsteori, prediksjoner, økonomisk regulering og konkurranseutsetting av transport og institusjonsbygging i norsk jernbane. Han har betydelig erfaring innen utredning og planlegging og solid ledererfaring.

Kristine Bjørklund er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo med spesialisering i økonometri og anvendt mikroøkonomi. Hun kommer tilbake til Oslo Economics etter tre år i Competition Economists Gruop (CEG) i London.

Velkommen til Oslo Economics, alle sju!

Relevante artikler