Skipp navigasjon

Undersøkelse av bruk og ferdsel i verneområder

06.04.2018 - Uncategorized @no

Oslo Economics, i samarbeid med Ole Jacob Sørensen ved Nord Universitet, har utarbeidet fem rapporter basert på brukerundersøkelser som ble gjennomført i nasjonalparker og landskapsvernområder sommeren 2017. Brukerundersøkelsene har blant annet tatt for seg kjennetegn ved de som besøker verneområdene for å bedrive friluftsliv, hvilken kjennskap de har om vernestatusen og regler for adferd og ferdsel i områdene, og hvilke preferanser de har for tilrettelegging og typer friluftslivsaktiviteter. Svarene på undersøkelsene er hentet inn gjennom spørreskjemaer brukerne fant i svarkasser ved innfallsportene til områdene. Verneområdeforvalterne ved de enkelte verneområdene har vært oppdragsgiver, men Miljødirektoratet har hatt en koordinerende rolle for oppdragsgiverne.

Under er en oversikt over områdene vi har laget rapport for, med lenke til rapportene:

Relevante artikler