Skipp navigasjon

Kristina Maria Persson om skatteunndragelse og moral i Harvard Business Review

09.08.2017 - Finans og skatt

Vår kollega Kristina Maria Persson (tidligere Bott), med sine medforfattere ved NHH, har skrevet en artikkel i Harvard Business Review om hvordan Skatteetaten kan forhindre skatteunndragelse ved å spille på moral. “Moral appeals can help reduce tax eviasions” er et sammendrag av artikkelen «You’ve got mail – a randomised field experiment in tax evasion», som er en del av Kristina Maria Persson sin Phd-avhandling i Samfunnsøkonomi. Person og professorene Alexander W. Cappelen, Erik Ø. Sørensen og Bertil Tungodden ved Norges Handelshøyskole, gjennomførte et stor-skala felteksperiment i samarbeid med Skatteetaten. Formålet med eksperimentet var å studere alternative motivasjoner for skatteunndragelse, utover økonomiske egeninteresser.

Forfatterne finner at moralske appeller spiller en viktig rolle i etterlevelse av skatteregler, men at de må implementeres på en varsom måte. Moralske appeller har ikke en universell funksjonalitet, og fungerer best i fall uten langsiktige effekter. Ved å kombinere moralske appeller med andre instrumenter som sannsynlighet for å bli oppdaget, kan beslutningstakere i større grad sikre etterlevelse, inkludert begrense skatteunndragelse.

Innsikten er viktig både for myndigheter som vil forhindre skatteunndragelse, men også i et bredere perspektiv. Resultatene indikerer at moralske appeller bør bli en del av virkemidler for enhver organisasjon som opplever at etterlevelse er en viktig utfordring.
Persson er samfunnsøkonom i Oslo Economics, og en PhD-student i forskningsgruppen The Choice Lab (experimental og behavioural economics), og CELE (empirical labour economics) på Norges Handelshøyskole. Hun vil forsvare sin PhD-avhandling i August i år.
Les artikkelen i Harvard Business Review her.
Hele forskningsartikkelen artikkelen er basert på kan leses her.

Relevante artikler