Skipp navigasjon

Oslo Economics bistår Ruter med utredning av kollektivtransport på Nedre Romerike

06.02.2017 - Uncategorized @no

Oslo Economics bistår Ruter med utredning av ulike løsninger for kollektivtilbud på Nedre Romerike.  Behovet for bedre kollektivtransport er knyttet til reiser i innsatsområdet fra Høybråten/Lørenskog til Lillestrøm, men også mellom sentrale knutepunkter i Oslo og innsatsområdet. Utredningen skal vise hvordan kollektivtransporten kan bygges ut for å nå målet om nullvekst i biltrafikken. Prosjektet omfatter utarbeidelse av konseptvalgutredning (KVU). Oslo Economics bistår i utarbeidelsen av prissatte effekter. Arbeidet utføres i samarbeid med Sweco.

Relevante artikler