Skipp navigasjon

Bedre oppfølging av langtidsledige

19.12.2016 - Uncategorized @no

Antallet langtidsledige i Norge har økt kraftig det siste året. Spørsmålet om hva som bør gjøres for å få personer som har stått lenge uten arbeid tilbake i jobb er derfor mer aktuelt enn på lenge. Oslo Economics og Frischsenteret har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet utarbeidet en forskningsrapport om langtidsledige i Norge, og NAVs arbeid med denne gruppen. Vi retter fokus både på oppfølgingspraksisen, arbeidsmarkedstiltak, dagpenger, økonomiske sanksjoner og langtidsledighetsgarantien.
Rapporten kan lastes ned her.

Relevante artikler