Skipp navigasjon

Oslo Economics til Arendalsuka

12.08.2015 - Uncategorized @no

Arendalsuka er en arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Oslo Economics deltar i seminarer 17. og 18. august.

Veidekke-seminaret. Et annerledes seminar om norsk veibygging
Tid: 14:00 – 16:00
Sted: P-hus Pollen
Arrangør: Veidekke
«Produktivitetskommisjonen peker på fallende produktivitet i bygg og anlegg samtidig som veiinvesteringene øker. Hvordan kan vi bygge bedre, raskere og billigere? Er Nye Veier AS svaret?» Entreprenører og politikere diskuterer mulige løsninger. Eirik Nøren Stenersen presenterer hvordan valg av entrepriseform kan fremme effektivitet i offentlig finansierte vegprosjekter. Se program her.

Helse og innovasjon i Norge: Hvor er vi og hvor ønsker vi å være? 
Tid: 8:00 – 09:30
Sted: Thon Hotel Arendal
Arrangør: Bristol-Myers Squibb, NTNU, Oslo Cancer Cluster og Oslo Economics
Innlegg ved Jan Vincent Johannesen, Ali Areffard (Bristol Meyers Squibb), Magnus Steigedal (NTNU), Marthe Gerhardsen (Agenda) og Erik Magnus Sæther (Oslo Economics). I paneldebatten deltar også Kari Henriksen (AP), Ketil Kjenseth (V) og Karita Bekkemellem (LMI). Se program her. Påmelding: http://oslocancercluster.no/events/

Hepatitt C – fra stille epidemi til nasjonal strategi for utryddelse?
Tid: 09:00-11:00
Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Kitchen & Table og Stuen
Arrangør: Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO), proLAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR, og AbbVie
Oslo Economics har nylig utarbeidet en rapport om Hepatitt C for AbbVie.

Program Arendalsuka 2015

Relevante artikler