Skipp navigasjon

Oslo Economics evaluerer kulturnæringssatsingen

30.06.2015 - Uncategorized @no

Oslo Economics er engasjert av Kulturdepartementet for å evaluere kulturnæringssatsingen. Kulturnæringssatsingen er hovedtiltaket i handlingsplanen «Fra gründer til kulturbedrift» (2013). Satsingen har som mål å bidra til økt profesjonalisering, innovasjon og kommersialisering innenfor kulturnæringene. I evalueringen vurderer vi gjennomføringen av igangsatte tiltak og hvorvidt tiltakene bidrar til at målene oppnås. Oslo Economics  bidrar også med anbefalinger og forbedringsmuligheter for videre satsing på kulturnæringer.

Relevante artikler