Skipp navigasjon

Oslo Economics bistår Jernbaneverket med utredning av Dovrebanen

25.06.2015 - Uncategorized @no

Oslo Economics bistår Jernbaneverket med strekningsvis utredning av Dovrebanen Sørli (20 km sør for Hamar) – Hamar – Lillehammer. Denne strekningen inngår i InterCity-utredningen.

InterCity innebærer bygging av nytt dobbeltspor, noe som betyr økt kapasitet og raskere kjøretider. InterCity er i Nasjonal transportplan (NTP) foreslått ferdig i 2030. Utbyggingen skal skje i to faser. Den første fasen omfatter strekningene fra Oslo til Hamar, Tønsberg og Fredrikstad, og er foreslått ferdig innen 2026. Den siste fasen omfatter de resterende InterCity-strekningene frem til Lillehammer, Skien og Halden.

Prosjektet omfatter utarbeidelse av teknisk hovedplan og kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen Sørli – Brumunddal, i tillegg til forstudie på strekningen Brumunddal – Lillehammer. Oslo Economics skal bistå i utarbeidelsen av samfunnsøkonomiske analyser.

Arbeidet utføres i samarbeid med Rambøll og Sweco.

Les mer om oppdraget her.

Relevante artikler