Skipp navigasjon

To nye rapporter om betydningen av å endre taxfree-ordningen

16.04.2015 - Finans og skatt

Oslo Economics har på oppdrag fra Travel Retail Norway (TRN) utredet betydningen av å avvikle duty-free-ordningen og av å overlate ordningen til Vinmonopolet uten konkurranse.

Bortfall av duty-free-ordningen vil medføre store endringer i Avinors inntekter, små endringer i Vinmonopolets inntekter og små endringer i totalt alkoholkonsum. Årsaken er at salget verken vil flytte seg til Vinmonopolet eller falle bort, men vil flyttes til utenlandske lufthavner. Å fjerne duty-free-ordningen vil derfor verken føre til økt kontroll med alkoholkonsumet i Norge eller økte inntekter til staten.

Dersom Vinmonopolet eller andre tildeles duty-free-salget uten konkurranse, vil dette potensielt medføre et dårligere tilbud til forbrukerne og en reduksjon av Avinors inntekter. Uten å kompensere for et inntektsbortfall til Avinor, kan ulønnsomme lufthavner i distriktene bli nedlagt og investeringer i de største lufthavnene vil måtte reduseres.

Les rapportene her:

Relevante artikler