Skipp navigasjon

Bistår i arbeidet med Jernbaneverkets perspektivanalyse for 2050

06.01.2015 - Uncategorized @no

Oslo Economics bistår Jernbaneverket med deres perspektivanalyse for 2050. Jernbaneverkets perspektivanalyse er et underlagsdokument for arbeidet med Nasjonal Transportplan 2018-2027. Hensikten med dokumentet er å vurdere samfunnets behov for transport i et langsiktig perspektiv. Med dette utgangspunktet vurderer Jernbaneverket mulighetene for en fremtidig jernbane.

For mer informasjon om oppdraget, ta kontakt med Håkon Hagtvet.

Relevante artikler