Skipp navigasjon

Satsing på bredt innhold gir bedre mulighet til å oppfylle NRKs mandat

12.11.2014 - Uncategorized @no

På oppdrag for NRK har Oslo Economics utredet sammenhengen mellom NRKs satsing på bredt innhold og NRKs mulighet til å oppfylle sitt mandat.

Rapporten viser at det er en fordel at NRK kan vise bredt innhold også for oppfyllelsen av de smalere delene av sitt mandat. Dette skyldes at bredt innhold gjør at flere også får med seg det smale innholdet, noe som kalles lead-in-effekt.

For å få rapporten tilsendt, kontakt Asbjørn Englund.

Relevante artikler