Skipp navigasjon

Konkurransetilsynet godkjenner Norturas oppkjøp av Prima

06.11.2014 - Uncategorized @no

Konkurransetilsynet har godkjent Norturas kjøp av 100 prosent av aksjene i Prima Slakt AS og Jæren Eiendomsinvest AS, samt 49 prosent av aksjene i NorPri AS. Transaksjonen gjør det mulig å gjennomføre en utbygging av Jæren Eiendomsinvest sin fabrikk på Kviamarka og Norturas fabrikk på samme sted for å realisere stordriftsfordeler i slakting og skjæring.

Konkurransetilsynet varslet tidligere at de vurderte inngrep mot foretakssammenslutningen. Oslo Economics har bistått partene i prosessen.

Les mer om konkurransetilsynets vedtak her.

For mer informasjon om oppdraget, ta kontakt med Rolf Sverre Asp.

Relevante artikler