Skipp navigasjon

Utredning om insentivordninger på filmområdet

22.04.2014 - Uncategorized @no

På oppdrag for Kulturdepartementet har Oslo Economics utredet bruk av insentivordninger for film- og TV-produksjon i andre land.

Tiltaket er trolig ikke et godt filmpolitisk virkemiddel. Et eventuelt politisk ønske om å styrke næringene som er involvert i filmproduksjon i Norge kan imidlertid tale for å innføre en insentivordning.

Rapporten kan lastes ned her.

For mer informasjon om oppdraget, ta kontakt med Ove Skaug Halsos.

Relevante artikler