Skipp navigasjon

Dag Morten Dalen til Oslo Economics

10.04.2014 - Uncategorized @no

Vi har gleden av å ønske Dag Morten Dalen velkommen som Assosiert Partner i Oslo Economics fra august 2014. Dag Morten er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI, og for tiden prorektor samme sted.

Han har lang erfaring fra forskning og rådgivning innen konkurranseøkonomi, kraft- og energimarkedet, samferdsel, helseøkonomi og arbeidsmarkedsøkonomi, og har deltatt i offentlige kommisjoner og utvalg.

Dag Morten har arbeidet med temaer innen regulering av markedet for legemidler, telemarkedet og finansmarkedet, og har erfaring med kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter.

Relevante artikler