Skipp navigasjon

Utredning om insentivordniger for filmproduksjon

14.03.2014 - Uncategorized @no

På oppdrag for Kulturdepartementet skal Oslo Economics utrede bruk av insentivordninger for filmproduksjon. Flere land i Europa, deriblant Irland og Island, har allerede innført slike ordninger.
Oppdraget innebærer vurdering av mulige innretninger på slike ordninger, i tillegg til å vurdere samfunnsøkonomiske effekter av å innføre slike ordninger.
For mer informasjon om oppdraget, ta kontakt med Ove Skaug Halsos.

Relevante artikler