Skipp navigasjon

Evaluering av frivillige returordninger for asylsøkere

30.01.2014 - Uncategorized @no

Oslo Economics har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet evaluert ordninger for frivillig retur. Ordningene har som mål å få asylsøkere som har fått avslag på sine asylsøknader til å returnere til hjemlandet frivillig.

Analysen er primært en kvantitativ undersøkelse basert på data fra UDIs utlendingsdatabase. Funnene er også belyst kvalitativt ved hjelp av intervjuer med nøkkelpersoner innenfor fagområdet.

Evalueringen viser at returordningene synes å virke etter hensikten. Sannsynligheten for frivillig retur har økt samtidig som ordningen er utvidet og andre utviklingstrekk synes ikke å kunne forklare trenden.

Ta kontakt med oss for å få rapporten tilsendt.

Relevante artikler