Skipp navigasjon

Nye rammeavtaler med to direktorater

28.01.2014 - Uncategorized @no

Oslo Economics, Terramar og Promis har inngått rammeavtale med Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). Rammeavtalen omfatter følgende utredningsområder: kartlegginger, utredninger og analyse generelt og konseptvalgutredning (KVU) i forbindelse med større investeringer.

Oslo Economics har også inngått rammeavtale med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) om samfunnsøkonomiske analyser.

Ta kontakt med Rolf Sverre Asp for mer informasjon om rammeavtalen med DNK og Ove Skaug Halsos for mer informasjon om rammeavtalen med Difi.

Relevante artikler