Skipp navigasjon

Nina Kristine Fossen til Oslo Economics

19.12.2013 - Uncategorized @no

Vi er glade for å kunne ønske Nina Kristine Fossen velkommen til Oslo Economics.

Nina avslutter sin mastergrad i samfunnsøkonomi ved NTNU i starten av januar. I masteroppgaven analyserer hun agglomerasjonseffekter i norske regioner ved å se på betydningen av skalamål versus tetthetsmål.

Nina begynner i januar 2014.

Relevante artikler