Skipp navigasjon

Nina Skrove Falch til Oslo Economics

10.12.2013 - Uncategorized @no

Vi er glade for å kunne ønske Nina Skrove Falch velkommen til Oslo Economics.

Nina avslutter sin doktorgrad i samfunnsøkonomi ved Frischsenteret og Universitetet i Oslo denne våren. I avhandlingen analyserer hun blant annet effektene av endringer i det norske dagpengesystemet.

Hennes spesialområder er arbeidsmarked, trygdesystem og mikroøkonometri.

Nina begynner i august 2014.

 

 

Relevante artikler